Odszkodowanie za błąd medyczny przyzna Rzecznik Praw Pacjenta

W związku z nieefektywnością funkcjonujących obecnie Wojewódzkich Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, pojawił się projekt ustawy przewidujący wdrożenie systemu pozasądowego rekompensowania szkód doznanych przez pacjentów w wyniku zaistnienia zdarzeń medycznych.

W związku z nieefektywnością funkcjonujących obecnie Wojewódzkich Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, pojawił się projekt ustawy przewidujący wdrożenie systemu pozasądowego rekompensowania szkód doznanych przez pacjentów w wyniku zaistnienia zdarzeń medycznych.
Rozwiązania te przewiduje projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Zgodnie z projektem, w ustawie o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta zostanie dodany nowy rozdział: „Kompensacja szkód wynikających ze zdarzeń medycznych”. Przepisy te mają być stosowane do zdarzeń medycznych będących następstwem udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalu. 

Pacjentowi ma przysługiwać świadczenie kompensacyjne w przypadku zdarzenia medycznego, zaś w przypadku śmierci pacjenta w związku ze zdarzeniem medycznym- świadczenie kompensacyjne ma przysługiwać oso-bom najbliższym. Co ciekawe, ustawa wprost przewiduje wysokość świadczenia - z tytułu jednego zdarzenia w od-niesieniu do jednego wnioskodawcy ma ono wynosić: od 2 do 200 tys. złotych za zakażenie biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, od 2 do 200 tys. zło-tych za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, od 20 do 100 tys. złotych za śmierć pacjenta.

Przy ustalaniu wysokości świadczenia mają być uwzględniane m.in. charakter następstw zdrowotnych, uciążliwość leczenia, pogorszenie jakości życia, a w przypadku śmierci pacjenta- rodzaj relacji między osobą najbliższą a zmarłym oraz wiek zmarłego oraz osoby najbliższej. Wniosek o przyznanie świadczenia trzeba będzie złożyć do Rzecznika Praw Pacjenta. Złożenie wniosku będzie podlegało opłacie w wysokości 300 złotych, wpłacanej na konto Na-rodowego Funduszu Zdrowia. Wzór wniosku ma być dostępny na stronie internetowej Rzecznika.

Rzecznik Praw Pacjenta wyda decyzję administracyjną o przyznaniu świadczenia oraz jego wysokości albo odmowie jego przyznania. Zgodnie z założeniami, decyzja ma zostać wy-dana w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania kompletnego wniosku.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy, rekompensaty mają być wypłacane szybciej i sprawniej niż w postępowaniach przed komisjami wojewódzkimi lub w postępowaniach sądowych. Postępowanie ma mieć charakter elektroniczny, bez rozpraw i przesłuchań (m.in. na podstawie ze-branej dokumentacji, ekspertyz i opinii, wizytacji pomieszczeń, badań lekarskich lub diagnostycznych pacjenta wykonanych na wniosek Rzecznika), przy zachowaniu możliwej formy pisemnej tych postępowań albo poszczególnych jego czynności w uzasadnionych przypadkach.

Podkreślić należy, że postępowa-nie przed Rzecznikiem Praw Pacjenta ma być alternatywne względem po-stępowań sądowych. Wniesienie do sądu sprawy o odszkodowanie lub zadośćuczynienie będzie wykluczało rozpatrzenie wniosku przez Rzecznika. Z kolei wypłata rekompensaty przyznanej przez Rzecznika będzie równoznaczna ze zrzeczeniem się pozostałych roszczeń, a tym samym brakiem możliwości ich dochodzenia na drodze sądowej.

Joanna Chrostowska, radca prawny

Joanna Chrostowska, radca prawny

napisz maila ‹
ostatnie aktualności ‹

Jak oceniasz ten artykuł?

Głosów: 5

 • 5
  BARDZO PRZYDATNY
  BARDZO PRZYDATNY
 • 0
  ZASKAKUJĄCY
  ZASKAKUJĄCY
 • 0
  PRZYDATNY
  PRZYDATNY
 • 0
  OBOJĘTNY
  OBOJĘTNY
 • 0
  NIEPRZYDATNY
  NIEPRZYDATNY
 • 0
  WKURZAJĄCY
  WKURZAJĄCY
 • 0
  BRAK SŁÓW
  BRAK SŁÓW

0Komentarze

dodaj komentarze

Portal eglos.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wpisu. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.

Treść niezgodna z regulaminem została usunięta. System wykrył link w treści i komentarz zostanie dodany po weryfikacji.
Aby dodać komentarz musisz podać wynik
  Nie ma jeszcze komentarzy...
tel. 603 755 223 lub napisz kontakt@glossk.pl

KUP eGŁOS

eOGŁOSZENIA

Już teraz możesz dodać ogłoszenie w cenie tylko 5,00 zł za tydzień - POZNAJ NOWE OGŁOSZENIA