GMINA PUSZCZA MARIAŃSKA

URZĘDY Puszcza Mariańska 96-330, Stanisława Papczyńskiego  1

Mili Przyjaciele

W środku Polski, pomiędzy Warszawą a Łodzią odkryjecie urokliwą i przyjazną gminę, której mieszkańcy zgodnie z powiedzeniem:

Gościliśmy Królów – ugościmy i Ciebie

zapraszają na wspólną wycieczkę po pięknej okolicy.

Gmina Puszcza Mariańska jest położona w południowo-zachodniej części Mazowsza w odległości 50 km od Warszawy i 80 km od Łodzi. Geograficznie obszar Gminy wchodzi w skład Niżu Polskiego na styku równiny łowicko-błońskiej i wysoczyzny rawskiej w dolinie rzeki Rawki. Administracyjnie od 1 stycznia 1999 r. gmina stanowi zachodnią część województwa mazowieckiego, tworząc łącznie z miastami Mszczonowem i Żyrardowem oraz z gminami Wiskitki i Radziejowice powiat żyrardowski.

Powierzchnia gminy wynosi 142 km 2 i obejmuje 60,4% tereny rolnicze oraz w 32,5% lasy i grunty leśne. Gminę tworzą 44 miejscowości zorganizowane w 26 sołectwach i zamieszkiwane przez około 8200 osób. Największymi miejscowościami są w kolejności: Bartniki, Grabina, Radziwiłłów, Puszcza Mariańska, Kamion i Budy Zaklasztorne.

Największym bogactwem gminy jest jej niepowtarzalna przyroda. Ponad 1/3 terenów zajmują wyróżniające się szczególną malowniczą i różnorodnością krajobrazu lasy, stanowiące pozostałości dawnej Puszczy Bolimowskiej, Miedniewickiej i Korabiewickiej. Dominują bory sosnowe i mieszane. W ostojach leśnych można spotkać m.in. daniele, sarny, dziki, zające, lisy, jenoty, bażanty oraz przywrócone w ostatnich latach bobry i łosie.

Na szczególną uwagę zasługują następujące kompleksy ekologiczne:

  1. Rezerwat “Puszcza Mariańska”
  2. Rezerwat “Rzeka Rawka”
  3. Rzeka Korabiewka
  4. Dolina Grabki

Gminę Puszcza Mariańska warto odwiedzić ze względu na:

  • niepowtarzalne bogactwo ekologiczne
  • przepiękne krajobrazy
  • bogatą historię i tradycję
  • otwartych i przyjaznych mieszkańców

 


WÓJT GMINY - MICHAŁ STANIAK
Wójt Gminy Puszcza Mariańska przyjmuje mieszkańców w indywidualnych sprawach, w tym w sprawach skarg i wniosków, należących do właściwości gminy w godzinach pracy Urzędu Gminy – za wyjątkiem czasu, w którym uczestniczy w posiedzeniach Rady Gminy i jej komisji oraz w naradach.
 
SEKRETARZ GMINY - Wioleta Malowaniec, pokój nr 7

 

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 do 16:00
wtorek 8:00 do 16:00
środa 8:00 do 17:00
czwartek 8:00 do 16:00
piątek 8:00 do 15:00
 
W sprawach skarg i wniosków przyjmują Wójt Gminy (pokój nr 6) oraz Sekretarz Gminy (pokój nr 7) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.
Wszelkie należności można regulować w kasie Urzędu Gminy do godz 14:45, bądź na konto Urzędu
BS Skierniewice 21 9297 0005 0300 0781 2012 0043
 
SKŁAD RADY GMINY
Kadencja 2018-2023
Lp.
Nazwisko i imię
Miejsce zamieszkania
Telefon
Adres
e-mail
1
BADEŁEK
WANDA
Bartniki
 
517-532-969
wanda.novum@interia.pl
Przewodniczący Rady Gminy
2
BOBROWSKA
MARIA
Bartniki
514-622-400
ewapuszcza@op.pl
3
BORYNA
KRZYSZTOF
Radziwiłłów
507-196-977
krzysztofboryna@op.pl
4
BRZEZICKI
ZBIGNIEW
Mrozy
601-396-255
zbigniew.brzezicki@wp.pl
I Wiceprzewodniczący Rady Gminy
5
GĘDZIARSKA
ANETA
Budy Zaklasztorne
693-460-657
anetagedziarska@o2.pl
6
GRZEJSZCZAK AGATA
Kamion
503-695-734
agata.grzejszczak88@gmail.com
7
ANDRZEJ
JĘDRZEJEWSKI
Michałów
602-685-613
andrzejjedrzejewski@onet.pl
8
JOANNA
LIS
Grabina Radziwiłłowska
508-555-670
joanna.lis01@gmail.com
9
OBŁĘKOWSKI MACIEJ
Korabiewice
692-688-186
oblekowskimaciej1@gmail.com
 
 
Zobacz na mapie
do góry strony